آتش پادی

صفحه اصلی > ویژگی های بلوک سیلکس 
آتش پادی تاریخ ثبت : 1397/04/23
طبقه بندي : ,,
: آتش پادی
:
: محصول نهایی که بعد از واکنش های شیمیایی بدست می آید قابل اشتعال نیست و حرارت را بسیار آرام منتقل می نماید ، به طوری که میانگین سرعت عبور آتش در مکان های ساخته شده با این نوع بلوک تقریبا 3 سانتیمتر در ساعت می باشد ؛ که همین ویژگی آن را در زمره دیوارهای آتش پاد ( Fire Wall ) معرفی می نماید و در مکان های عمومی حساس و با اهمیت از جمله هتلها، بیمارستانها، مساجد و مراکز آموزشی و ... کاربری مناسبی دارد .
تعداد نمایش : 418 <<بازگشت