اَره پذیر و میخ کوب بودن

صفحه اصلی > ویژگی های بلوک سیلکس 
اَره پذیر و میخ کوب بودن تاریخ ثبت : 1397/04/23
طبقه بندي : ,,
: اَره پذیر و میخ کوب بودن
:
: طی تجربیات کسب شده این محصول را به راحتی می توان اره کشی، میخ کوبی، سوراخ کاری و یا شیارکنی نمود و محل عبور تاسیسات مکانیکال و الکتریکال را تعبیه کرد .
تعداد نمایش : 418 <<بازگشت