نحوه ی سفارش

صفحه اصلی > روند سفارش، بارگیری و ارسال 
نحوه ی سفارش تاریخ ثبت : 1397/04/19
طبقه بندي : ,,
: نحوه ی سفارش
:
: مشتریان ارجمند، با برآورد میزان نیاز پروژه به بلوک های سیلکس در ابعاد با طول ثابت 60 سانتیمتر ، ارتفاع ثابت 25 سانتیمتر ، و ضخامت های متفاوت 7.5 ، 10 ، 15 یا 20 سانتیمتر ، حجمِ موردنیاز پروژه را با واحد مترمکعب یا مترمربع در سطح، منظور داشته و با اعلام آن در تهران و سایر شهرستان های بدون نمایندگی، به دفتر مرکزی با شماره ی 4958-021 سفارش کالای خود را ثبت می نمایند . پس از ثبت سفارش، پیش فاکتور مربوطه صادر و به مشتریان فرستاده شده و پس از واریز وجه و ارسال رسید آن ، مجوز خروج بار سیلکس صادر می گردد .
تعداد نمایش : 1149 <<بازگشت