1- رعایت مباحث مقررات ملی ساختمان

صفحه اصلی > شیوه نامه اجرا 
1- رعایت مباحث مقررات ملی ساختمان تاریخ ثبت : 1397/04/20
طبقه بندي : ,,
: 1- رعایت مباحث مقررات ملی ساختمان
: رعایت مباحث مقررات ملی ساختمان ، آیین نامه 2800 زلزله ، نشریه 55 و کلیه ضوابط تدوین شده در وزارت راه و شهرسازی و مسکن الزامی می باشد .
تعداد نمایش : 556 <<بازگشت