11- آب ساب کردن بلوک ها

صفحه اصلی > شیوه نامه اجرا 
11- آب ساب کردن بلوک ها تاریخ ثبت : 1397/04/20
طبقه بندي : ,,
: 11- آب ساب کردن بلوک ها
: مرطوب نمودن سطحی بلوک پیش از اندودکاری در وجوهی که با چسب یا هر نوع اندودی پوشانده می شود. (پایه سیمانی یا گچی) الزامی می باشد.
تعداد نمایش : 522 <<بازگشت