12- اندود کردن محل اتصال بلوک با چسب

صفحه اصلی > شیوه نامه اجرا 
12- اندود کردن محل اتصال بلوک با چسب تاریخ ثبت : 1397/04/20
طبقه بندي : ,,
: 12- اندود کردن محل اتصال بلوک با چسب
: محل اتصال بلوک با سایر بلوک ها باید به میزان کافی (حدود 3 میلیمتر) با ماله شانه ای آغشته به چسب گردد به طوری که کل سطح تماس عمودی و افقی دارای چسب کافی باشد و فضای خالی میان دو بلوک باقی نمانده باشد .
تعداد نمایش : 491 <<بازگشت