5- اتصال بلوک ها

صفحه اصلی > شیوه نامه اجرا 
5- اتصال بلوک ها تاریخ ثبت : 1397/04/20
طبقه بندي : ,,
: 5- اتصال بلوک ها
: اتصال بلوک در محل تلاقی دو دیوار عمود بر هم و محل اتصال با اجزای سازه به وسیله بست مکانیکی به منظور پایداری دیوار و جلوگیری از رفتار میان قابی انجام پذیرد.
تعداد نمایش : 623 <<بازگشت