7- همپوشانی بلوک ها

صفحه اصلی > شیوه نامه اجرا 
7- همپوشانی بلوک ها تاریخ ثبت : 1397/04/20
طبقه بندي : ,,
: 7- همپوشانی بلوک ها
: همپوشانی بلوک ها می بایست دست کم به میزان یک سوم طول بلوک رعایت گردد.
تعداد نمایش : 518 <<بازگشت