8- تراز کردن بلوکها

صفحه اصلی > شیوه نامه اجرا 
8- تراز کردن بلوکها تاریخ ثبت : 1397/04/20
طبقه بندي : ,,
: 8- تراز کردن بلوکها
: تراز کردن هر رج از بلوکها در زمان اجرای دیوارچینی (از رج اول تا آخرین رج) الزامی می باشد.
تعداد نمایش : 541 <<بازگشت