9- بریدن بلوک ها

صفحه اصلی > شیوه نامه اجرا 
9- بریدن بلوک ها تاریخ ثبت : 1397/04/20
طبقه بندي : ,,
: 9- بریدن بلوک ها
: برای بریدن بلوک ها می بایست از اره چوب بری یا ابزار مناسب برش استفاده نمود و از تیشه کاری یا چکش زدن به بلوک ها اکیدا خودداری گردد.
تعداد نمایش : 584 <<بازگشت